11 Nisan 2012 Çarşamba

Kurumsal Bilişim Mimarı

İş Tanımı
Kurumun bilgi teknolojileri bölümünün stratejik yönetim ve prensiplerini sağlamak.

Görev ve Faaliyetleri
 • Stratejik iş ve işletme modellerine dayalı tasarım mimarisini şekillendirmek.
 • Prensipleri, stratejileri ve temel yapıları geliştirmek.
 • Standartları ve işletme genelinde temel yapıya uygunluğunu sağlamak.
 • Stratejik ve teknoloji yol haritalarını geliştirmek ve korumak.
 • Önemli iş etmenlerinin esas BİT teslimatı için stratejik bir vizyon geliştirmek ve korumak.
 • Yönetim ekibine strateji konusunda tavsiyelerde bulunmak.
 • Standartları geliştirmek için çözüm amaçlı mimarlar ile irtibat kurmak.
 • Eserler, ilkeler, temel yapılar ve stratejileri tanımlamak için modeller üretmek.
 • Kurulum göndermek anlayışından, stratejik ve taktiksel uygulamanın tüm yönleriyle geliştirilmesinde öncülük etmek.
Genel Bir Bakışla Rolü


Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Eserler arasındaki ilişkiyi belirlemek ve tanımlamak için yetenek gereklidir. Eserlerin bir kurumsal tarif varlıklar koleksiyonu açıklaması olmalıdır. Bu kuruluşlar işletme fonksiyonları, iş süreçleri, organizasyon yapısı, iş sistemleri, bilgisayar becerileri ve teknik altyapı içerir.
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • Olağanüstü durum kurtarma, iş sürekliliği ve risk yönetimi gibi iş süreci hakkında geniş bilgi.
 • EA temel yapılarından, TOGAF veya FEAF gibi konularda kanıtlanmış bilgi.
 • Her düzeyde iletişim ve etkileme yeteneği göstermiş olmalı.
 • Kurumsal politika hakkında bilgi ve kavrama.
 • Etkili stratejiler ve tasarım ilkeleri üretme yeteneği.
 • Etraflıca ve yapısal kurulan süreci sorgulamaya düşünme yeteneği.
 • Stratejik düşünme.
 • İş süreci, hedefleri, kilometre taşları ve yapısı hakkında bilgi ve kavrama.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon Strateji ve Mimarı bölümünde çalışıp, iş liderlerinin yanı sıra yöneticiler ve işletme personeli ile bağlantıya geçmelidir.

Şekil 1. Organizasyonda Kurumsal Bilişim Mimarı

Nitelikler & Sertifikalar
Kurumsal Bilişim Mimarları, proje çalışmalarında kayda değer açığa çıkarma ile iş ve üst düzey teknik mühendisler dahil olmak üzere çeşitli deneyimleri olmalıdır. Bilgi Teknolojisi, İşletme veya İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecelerine sahip olabilirler.

Temel Yetkinlikler
 • Etkileyici
 • Kendisini ve/veya Diğerlerini Geliştiren
 • Stratejik Öngörü
 • İletişim
 • Lider
 • Temel Finans

Mükemmel Bir Kurumsal Bilişim Mimarının Nitelikleri
Mükemmel bir kurumsal bilişim mimarı gereksinimleri ve bazen birbiriyle çeliştiği görülen girişleri karmaşık bir diziye uygun düşünerek, ileri görüşlülüğüyle birlikte strateji geliştirebilmeli ve koruyabilmelidir. Örneğin büyüme ve maliyet tasarrufu.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol teknoloji değişikliklerinden yalıtılmış, diğer daha teknik rolleri etkileyebilir ve bu nedenle sektör içinde sürekli değişimden zevk almayan insanlar için uygun olabilir. Ayrıca Bilgi Teknolojileri uzmanları da başvurabilirler.

Rolün stratejik yönetim açısından önemli bir etki taşıması sebebiyle, personelin belirli yönde çıkarı için çalışanların baskısı ve karşı koymasıyla karşılaşılabilir. Siyası baskı bu tür durumları önlemek için strateji ve politika oluştururken açık bir süreç uygulanması önemlidir. Bütün stratejiler kesin olarak temel iş, teknoloji ve paydaşların girişi ile desteklenmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder