11 Nisan 2012 Çarşamba

İş Analisti

 İş Tanımı
Bir hizmetin tüketicileri (aksi halde son kullanıcılar olarak da bilinir) arasındaki iletişim kopukluğuna köprü görevi görür ve teknik bilgi teknolojileri uzmanlarıdır. Bu rol öncelikle bir bilgi sistemini destekleyen iş sürecini anlamak için teknik BT uzmanlarına yardımcı olmayı amaçlar.

Görev ve Faaliyetleri
 • İş ve teknik uzmanları arasında iki yönlü iletişimi sağlamak.
 • Süreçleri gözden geçirmek.
 • İş gereksinimlerini geliştirmek.
 • Süreç haritaları ve akış şemalarını geliştirmek.
 • İş akışlarını geliştirmek veya incelemek.
 • Riskleri azaltmak için denetimler yapma ve öneriler sağlamak.
 • İş süreci uyum için teknik çözümleri gözden geçirmek.
 • Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği uygulamalarına ilişkin bilgi.
 • Değişiklik yönetimi uygulamalarının anlaşılması.

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • Bilgi sistemleri ve iş dünyasındaki uygulamalar hakkında geniş bilgi.
 • Olağanüstü durum kurtarma, iş sürekliliği ve risk yönetimi gibi iş süreci konularında geniş bilgi.
 • Mükemmel analitik yeteneği.
 • Yüksek düzeyde teknik tasarımları yorumlama yeteneği.
 • İş gereksinimleri toplama veya tercüme etmek.
 • Potansiyel çözümlerin değerlendirilmesi ve çıkan iş sürecinin ona göre ayarlamak.
 • Teknik olmayan personel ile teknik çözümler hakkında görüşmek ve bu çözümleri açıklamak.
 • Maliyet fayda analizi yapmak.
 • İş etmenlerini gözden geçirmek.
 • PMI, Prince2 gibi proje yönetimi metodolojileri hakkında bilgi.
 • İş durumlarının oluşturulması ve gözden geçirilmesi.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon genellikle proje yöneticileri ve/veya üst yönetim ile birlikte çalışmalı ve teknik, yönetim veya müşteride dahil olduğu pozisyonlar için belgeler/çıktılar üretmek.


Şekil 1. Organizasyonda İş Analisti

Nitelikler & Sertifikalar
İş analistleri genellikle, bir iş deneyimi veya proje çalışmalarında kayda değer gelişmeleri ortaya çıkarmayla yüksek düzeyde bir teknik alt yapı gerektiriyor. Bilgi Teknolojisi, İşletme Fakülteleri veya İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı derecelerinden birine sahip olabilir.

Temel Yetkinlikler
 • Planlama & Organizasyon
 • Durum Analizi
 • Müşteriyi Dikkate Almak
 • Zaman Yönetimi
 • İletişim
 • Süreçler & Prosedürler

Mükemmel Bir İş Analistinin Nitelikleri
Mükemmel bir iş analisti yüksek derecede duruma bağlı analiz becerileri gelişmiş, süreç ve prosedürleri bu analizi uygulama yeteneğe sahip olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol teknoloji değişikliklerinden yalıtılmış, diğer daha teknik rolleri etkileyebilir ve bu nedenle sektör içinde sürekli teknolojik değişimden zevk almayan insanlar için uygun olabilir.

Süreç oluşturmak organizasyondan uzak ya da siyasi tahsil ortamından çok zor olması, analistler için hayal kırıklığına sebep olabilir. Yöneticiler zor ilişki ve süreçleri açıklığa kavuşturmakla analistlere destek olabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder