11 Nisan 2012 Çarşamba

Değişiklik Yöneticisi

İş Tanımı
Bir organizasyondaki süreç belgeleme ve taşıma risklerini azaltma, ekleme, kaldırma, silme, değiştirme veya altyapı tamamlama veya yazılım işlemlerini yönetmek.

Görev ve Faaliyetleri
 • Değişiklik sürecini geliştirmek, korumak ve iyileştirmek.
 • Değişiklik modelleri ve standartları konularını tanımlamak ve hem fikir olmak.
 • Değişiklik yönetimi sürecine uyumu izlemek.
 • ‘Acil’, ‘Oturum Dışı’ ve ‘Standart’ gibi değişiklikleri, sınıflandırarak tanımlamak.
 • Değişiklik yönetim yazılımı için iyileştirme tanımlamak ve başlatmak.
 • Uyum ve bütünlüğü için “Değişiklik  Talebi” uygulamalarını gözden geçirmek.
 • Değişikliklerin durumunu raporlamak ve izlemek.
 • Çizelgeleme çakışmalarını belirleme ve yönetmek.
 • Uyum için uygulama planlarını gözden geçirmek ve desteklemek.
 • Uyum için iletişim planlarını gözden geçirmek ve desteklemek.
 • Değişiklik Değerlendirme Kurulu toplantılarını zamanlamak ve düzenlemek.
 • Paydaşlar ve teknik kadro ile irtibat halinde olmak.
 • İş ile değişiklik pencereleri arasındaki uygunluğu sağlamak.
 • Eğitim geliştirmek ve sunmak.
 • İşletme genelinde süreci desteklemek.


Genel Bir Bakışla Rolü
  
Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • İş süreci konusunda geniş bilgi.
 • ITIL gibi Değişiklik Yönetimi temel yapısı hakkında kanıtlanmış bilgi.
 • Her düzeyde iletişim ve etkileme yeteneği göstermek.
 • Verimli ve etkin süreç üretme yeteneği.
 • Etkileme ve ikna yeteneği.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon genellikle çok küçük bir ekiple veya bağımsız olarak çalışabilir. Günlük olarak, değişiklik sürecinin teknik personeli ve tüketiciler ile öncelikle iletişim kurmalıdır. İş liderleri ve sürecin kendisini kurmak  ve sürdürmek için üst yönetim yardımı ile daha az görülen, fakat aynı derecede önemli olan iletişim sağlanır.

Şekil 1. Organizasyonda Değişiklik Yöneticisi

Nitelikler & Sertifikalar
ITIL Değişiklik Yönetimi Uygulayıcı sertifikası veya benzer değişiklik yönetim sertifikaları da bazı işverenler tarafından tercih edilebilir. Ayrıca bu pozisyona Bilgi Teknolojileri, İşletme ya da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecelerine sahip olabilir.

Temel Yetkinlikler
 • Planlama & Organizasyon
 • İletişim
 • Kayıtların Tutulması
 • Yönetme Görevleri
 • Süreçler & Prosedürler

Mükemmel Bir Değişiklik Yöneticisinin Nitelikleri
Zorluklara rağmen, mükemmel bir değişiklik yöneticisi her zaman bunu mümkün kılan olmalıdır. Bu rol, mümkün olduğunca riskleri azaltmak amacıyla süreç tarafından aşağı bağımlı olabilir. Ancak sonuçta, zamanında yapılan değişiklik işletmenin yararına olacaktır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol son derece organize olmuş bireyler için uygundur.

Bununla birlikte değişiklik yönetmek için bir araç olmamasına rağmen, mühendisler ve diğer uygulayıcılar için bir engel olarak görülebilir. Bu değişiklik yönetimi rolü uygulayıcılar için çatışma yaratabilir. Olası tüm personelin beklentilerini ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamak için işverenler değişiklik sürecini desteklemeli ve teşvik etmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder