12 Nisan 2012 Perşembe

CIO

İş Tanımı
CIO bilgi teknolojisi hizmetleri içerisinde birincil sorumluluğa sahip kişidir. Aynı zamanda stratejik veya kurumsal düzeyde teknoloji ihtiyaçlarını görünümü ve büyük ölçekli teknoloji geliştirme programları ve projeleri onaylamakla yetkilidir. Ayrıca şirket yönetim kuruluna bilgi teknolojisi karar verici ve bir C-düzey yönetici olarak faaliyet göstermektedirler.

Görev ve Faaliyetleri
 • Tüm BT sistemlerinin iş sürekliliği konusunda sorumludur.
 • BT geliştirme projeleri, programları veya portföyler için stratejik yön sağlamak.
 • Çok yüksek değerde alım veya ihaleleri doğrulamak ve onaylamak. Örneğin şirket çapında yeni BT donanım ve yazılımları.
 • İşte geleceğin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için BT sistemlerinin geliştirilmesine liderlik etmek.
 • Mevcut taraflar, ortaklıklar ve dış kuruluşlarla, halkla ilişkiler ve müşteri kazanımı.
 • Stratejik teknoloji değişim sponsorluğu.
 • BT Bilgi Teknolojileri bölümü içinde BT Yöneticisi ve Başkan Yardımcılarını doğrudan yönetmek.
 • BT iş sürekliliği ve bilgi teknolojisi risk azaltma için üst düzey sorumlu personel olmak.
 • İş için kurumsal hedeflere karşı belirlemek ve sunmak.
 • Kurumsal veya yönetim kurulu ile iş stratejik yönü, kalkınma ve büyüme için ortak sorumluluk.


Genel Bir Bakışla Rolü


Beceri, Bilgi & Deneyim
 • BT ortamı içinde 10 yıldan fazla sürede, artan doğrultuda yönetim sorumluluğuna sahip olmak.
 • BT için önemli değerde ürünlerin temini için karar verici olma deneyimi.
 • Büyük iç ve dış paydaş gruplarına etkin sunum için mükemmel iletişim becerileri.
 • BT proje yönetim sunumu için liderlik, geliştirme veya sponsorluk konularında 5 yıldan fazla sürede deneyim.
 • BT kapsamında iş sürekliliği planlaması deneyimi.
 • Kurumsal bilgi teknolojisi donanım ve yazılım ihtiyaçlarının deneyimi.
 • Stratejik değişim yönetimi faaliyetleri için teşvik etmek ve sponsorluk sağlamak.
 • Kurumsal BT strateji ve planları geliştirme ve sunumu konularında deneyim.

Örgütsel Pozisyon
CIO, tüm bilgi teknolojisi çalışanları için liderlik, yöneticilik ve rehberlik etmektedir. Onlar kurumsal veya Yönetim Kurulunun aktif bir üyesi olarak, sadece Genel Müdür, Başkan veya nadiren de olsa İşletme Müdürüne karşı sorumludur. Dış kaynaklı kurumsal BT hizmetleri için sorumluluk ve herhangi bir ortaklıkları ile bir veya birçok BT müdürleri, CIO’ya rapor vermekle bağlıdır.

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi teknolojileri veya ilgili bir bölüm lisans derecesi veya daha yüksek derecesi. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi beklenir.

Temel Yetkinlikler
Stratejik Düşünme
Finansal Mal Sahibi
İnsanların Yönetme
Karar Alma
Proje, Program ve Portföy Yönetimi
Risk Değerlendirmesi
Güçlenme Etkinleştirilmesi
Planlama & Organizasyon
Problem Çözme
Kurumsal İletişim

Mükemmel Bir Bilişim Kurulu Başkanı Nitelikleri
CIO  stratejik düzeyde iş ihtiyaçlarını ve BT bu ihtiyaçları yerine getirmede rol oynayan, kurumsal bir anlayış içerisinde olmalıdır. Mükemmel bir CIO, güçlü  karar verme ve iletişim becerilerine sahip olmakla birlikte üst düzey yönetici deneyimi yaşayan, bir iş akışı için birincil sorumluluğu taşıyabilen ve almaya istekli olmalıdır. Ayrıca organizasyonların temel iş anlayışının yanı sıra kurumsal iş teslimat için ortak bir yaklaşım ihtiyacı olarak Kurumsal ya da Yönetim Kurulunun bir parçası olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rolü büyük cazibesi işletme içerisinde BT birincil sorumluluk sağlamasının yanı sıra önemli ticari etkisi ile büyük kararlar çok yüksek bir profil olmasıdır.

Genellikle bu rolü üst düzeylere ulaşmak isteyen iddialı bireyler tarafından doldurulduğu için diğer pozisyonlarda göre iş tutma konusunda daha az zorluklarla karşılaşılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder