12 Nisan 2012 Perşembe

BT Satış


İş Tanımı
Ürün veya hizmet satmak. Müşteri ilişkileri oluşturmak, desteklemek ve  sürdürmek.

Görev ve Faaliyetleri
 • Ürün veya hizmet satmak.
 • Portföy müşterileri ile ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
 • İstemci katılımı yoluyla marka farkındalığı artırmak.
 • Satış öncesi teknik çözüm mimarlar ve müşteriler arasında görüşmeleri yönetmek.
 • Gelişmekte olan piyasa eğilimlerini, özellikleri veya ürünleri tanımlanmak.
Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Sıradışı iletişim becerileri.
 • Sıradışı paydaş yönetimi becerileri.
 • Cana yakın bir şekilde, dostça olmalı.
 • Yeni müşteri kazanmak için rekabetçi, kalıcı ve etik yaklaşım.
 • Takım kurma ve liderlik becerileri.
 • Çatışma yönetimi ve çözüm becerileri.
 • Yüksek düzeyde teknik kavramlar hakkında gelişmiş bilgi.
 • Girişim ile ilgili satışta kararlı müşteri hizmetleri ilkelerinden 'go-getter' ilkesi.

Örgütsel Pozisyon
Satış Müdürüne rapor verilir. Bu pozisyonda genellikle müşteriler ile çözüm konusunda görüşme ve tartışma gerektiğinde,  ön satış mimarları olarak şirket kaynaklarının üzerine bağımsız olarak çalışırlar. Zaman önemli bir kısmı müşteri ilişkileri oluşturmaya adamıştır.

Şekil 1. Organizasyonda Satış Yöneticisi


Nitelikler & Sertifikalar
Müşteri ilişkileri eğitimleri satış sonuçlarını büyük ölçüde geliştirmek için yardımcı olabilir. Bazı satıcılar da kendi ürünleri için satış eğitimi sunabilirler. Örneğin, Cisco Systems çeşitli ürün yelpazesinde satış uzmanı sertifikaları sunmaktadır. Microsoft gibi diğer satıcılar ise MCP (Microsoft Certified Professional) gibi sertifikalar ile lisans eğitim sunar.

Temel Yetkinlikler
Müşteriyi Dikkate Almak
Etkileyici
İletişim
Müşteri Etkileşim
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir Yöneticisinin Nitelikleri
Mükemmel bir yönetici gerektiğinde ve bir lider olarak personele yetki vermelidir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Satış rolleri teknik bilgi ile personel yetenekleriyle uyum sağlamak için bir fırsat sunar. Bu roller teslim ilişkin izleme ile adaylar için bol ücret paketleri sunabilir. Ayrıca belirli bir ürün uzman becerilerini geliştiren teknik kariyer veya hesap yöntemi becerileri kullanan personeli organizasyon içinde çeşitli kariyer adımlarına dahil edebilir.
 • Sadece bilgisayarda çalışmadan ziyade kişisel iletişim daha çoktur.
 • Seyahat, insanlarla tanışma, ilişki kurma.
 • Çok teknik değil.
 • Mükemmel ödeme paketleri sunabilir.
 • Pozisyon türü iş piyasasında sürekli talep edilebilir. (Not: Bu ekonomik faktörlere bağlıdır.)

Satış yöneticileri gerçekdışı performans taleplerinin bir sonucu olarak strese maruz kalabilirler ve ne olursa olsun kendi kişisel yetenekleri, sonuçları etkileyebilecek özellikle dış ekonomik güçlerin etkisine açıktır.

İşverenler sürekli müşteri ilişkileri eğitimleri sağlayarak ve en son teknoloji, ürünleri veya hizmetleri ile satış personelini takip ederek satış yöneticilerine yardımcı olmak isteyebilirler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder