12 Nisan 2012 Perşembe

BT Proje Yöneticisi

BT proje yöneticisi, stratejilere uyumu sağlamada ve hedeflerini karşılamada yardımcı  büyük organları tanımlama ve yönetiminden sorumludur. Bir proje yönetimi, genellikle yılda ölçülen uzun bir süre boyunca projelerin tesliminde uzmanlaşmış bireyler içerir.


BT Projelerinin Farklı Türleri
BT proje yönetimi rolleri  sistem ve altyapının kurulum ve yükseltmeleri, donanım işlemlerini ve / veya yazılım geliştirme arasında değişmektedir. Her proje bir takım kısıtlamalar taşır ve bu yüzden bazen BT proje yöneticisi böyle yazılım geliştirme veya altyapı yükseltme projeleri gibi tek tip projeler üzerinde uzmanlaşırlar.

BT Proje Yöneticisi Kariyer Yolu 
Büyük görevler ve küçük projeler arasında genellikle gri bir alan vardır. Bazı kuruluşlar bir proje olarak çalışmaları hemen hemen tümüyle sınıflandırmak için ve diğerleri de sadece işin daha büyük ve pahalı organlarındaki projeleri tanımlamak için seçilmiştir. Bu teknik personele, rol içinde doğal geçişler için fırsatlar sunuyor.

Üst Düzey Mühendis ve Danışmanlar geçmiş projeleri ile deneyimleri sayesinde, tarihsel bağlılığa göre proje yönetimi içinde doğal bir kariyer sapması yaşanabilir. ‘Yetkilendirme’ süreci ise bunun en zor kısmıdır.

İşler arasındaki beceri sınıflar halinde benzerlik gösterdiğinden dolayı yönetim rolleri içinde oldukça doğal bir geçiş sağlanabilir.

BT Proje Yöneticisi Piyasa Değeri
Tüm Bilgi Teknolojileri rolleri olduğu gibi, deneyim ve kanıtlanmış bir sicili bireyin piyasa değeri için önemli bir faktördür. Diploma ve sertifikalar proje yönetimi yöntemleri için bir teknik altyapı ve bilgi birikimi oluşturduğu gibi bir uygulama geliştirmek için de yardımcı olur. Bu arz ve talep gibi piyasa güçleri de piyasa değerini etkiler.

Temel Kişisel Özellikler 
Normal bir ilerleme söz konusu iken, teknik kökenli olmayan bütün teknisyenler için geçişler yapılabiliyor. İyi bir PM olmak önemli yetkilendirme becerileri, diplomasi, iletişim becerileri, organizasyon gibi özellikler içerir.

Söz konusu yetenekler eski teknik personel için önemli zorluklar çıkarırken, iletişim konusu deneyimli Proje Yöneticileri için önemli zorluklar olarak öne çıkabiliyor. Bazı iletişimler bir iletişim ekibi bilgi akışını yönetmek için kurulmuş büyük projelerden dolayı çok karmaşıktır.


Dışarıya Servis Hakkında Her Şey
Dönüm noktaları ve dağıtımı proje başarı ölçütüdür. Planlanan proje yöneticileri büyük yatırımlar için genellikle belirli bir aşamanın tamamlanması işaretlemek için dönüm noktaları ve çıktıların belirli bir değerde olmasını sağlar. Proje sponsoru, proje kurulu veya paydaşları programı karşı projenin ilerlemesini izleyen taraflar olabilir.

Proje yönetimi konusunda zamanında teslimi durumun en önemli kısmıdır. Son günlere kadar mücadele çoğunlukla seçilen hedeflere ulaşmak için bireyin algılanan yeteneği dayalı proje bütçesi ve PM için sürekli bir risk yaratır.

1 yorum: