12 Nisan 2012 Perşembe

BT Müdürü


İş Tanımı
BT Müdürü genellikle bir iş içinde bilgi teknolojilerinin üst düzey görev yöneticisi olacaktır. Bu rol işe alma ve bütçe tahsisi, stratejik unsurları içeren küçük ve orta ölçekli işletmelerin en üst düzey BT personelidir.

Görev ve Faaliyetleri
 • Günlük olarak BT sistemlerinin iş fonksiyonlarını denetlemek ve garanti etmek.
 • Proje teslim ekipleri için iş programlama ve yönlendirme sağlamak.
 • BT sermaye ve BT işletme bütçe harcamalarını denetlemek.
 • Gelecek teknolojisi geliştirme, dış kaynak stratejileri ve işe yönelik istihdam politikası tavsiye etmek ve önermek
 • Mevcut satıcı sözleşmeleri, profesyonel hizmetler ve dışarıdan teknoloji desteğini yönetmek.
 • Teknolojik değişiklik sponsorluğu
 • Bilgi Teknolojileri Bölümü içinde ekip liderleri ve orta düzey yöneticileri yönetmek, destek sağlamak ve rehberlik etmek.
 • BT riskleri ve sorunları için bir üst düzey sorun noktası oluşturmak.
 • İşletme için temel performans göstergeleri belirlemek ve sağlamak.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • BT ortamı içinde 5-10 yıl arası doğrusal artan yönetim sorumluluğuna sahip olmak.
 • İş içinde etkin ve verimli bir teknoloji kullanmak için en iyi ürün satın alımları analiz deneyimi.
 • Büyük gruplara etkili sunum içeren mükemmel iletişim becerileri.
 • 3-5 yıl arası BT proje yönetimi sunum deneyimi.
 • Kurumsal veritabanlarını ağda yönetme deneyimi.
 • Birden fazla kullanıcılı ortamlarda bilgi teknolojisi donanım ve yazılım deneyimi.
 • Değişiklik yönetim faaliyetlerine liderlik etmek ve işletme genelinde etkisini yönetmek.
 • Yazılım geliştiriciler, BT test ve BT uygulama ekiplerini yönetmek.
 • Dış BT danışmanları ve ilgili sözleşmeleri yönetmek.
 • Bilgi teknolojileri için kurumsal risk yönetimi alanında 3 yıldan fazla deneyimi.
 • Kurumsal BT stratejisinin uygulamasını anlamak.

Örgütsel Pozisyon
Genel Müdür, Bilişim Kurulu Başkanı (CIO) veya Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) gibi işletme yöneticilerine, üst düzey bilgi teknolojileri yöneticisi olarak rapor verir.

BT yöneticileri önderliğindeki takım ve çeşitli BT iş programları (BT proje kümeleri)  konularda sorumludur. Bir işletmenin yönetim kurulu ve finans bölümleri ile işbirliği amacıyla düşük ve orta seviye BT ihaleleriyle ilgili kararda bulunurlar. Bilişim kurulu başkanı, bu role uygun olarak pozisyon tarafından bu rolü yönetecektir.

Şekil 1. Organizasyonda BT Müdür

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi teknolojisi veya ilgili bir dalda lisans ya da daha yüksek dereceye sahip olmak.

Temel Yetkinlikler
İnsanları Yönetme
Risk Değerlendirmesi
Karar Alma
Planlama & Organizasyon
Problem Çözme
Görev Yönetimi
Stratejik Düşünme
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir BT Müdürünün Nitelikleri
Yüksek düzey BT geliştirme ve uygulama konularında iyi bir bilgi ve deneyime sahip olmalı, mükemmel bit BT müdürü olarak ekip liderliğini geliştirmiş ve orta düzey yönetici rollerini yönetme konusunda geniş bir deneyim bilgiye sahip olmalı, iş devretme ve BT aracılığıyla işletme içerisinde temel performans göstergelerinin sunulmasını sağlamalıdır. İş içinde BT rolünün anlamak, iş bağımlılıkları ve nasıl iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilirliği ve mevcut teknolojiye iyileştirmeler sağlamak.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol bir şirket ortamında birçok sistem ve uygulamaların iş ve bilgisi dahilinde teknolojinin rolünün iyi anlaşılmasını gerektiren,  fakat önemli yönetim ve liderlik deneyimlerine sahip bireyler için uygundur.

Bu rolü tutan kişi muhtemelen BT iş içinde önemli rol alabilmek için yüksek düzeyde ve geniş kapsamlı problem çözme, örgüt yönetimi ve projelerinde yetkin olmalıdır. Bir veya başka bir öğeye odaklanma eğilimlerinden kaçınarak, doğru bireysel yönetim becerileri ve teknik yetenekleri dengelemek önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder