12 Nisan 2012 Perşembe

Ağ Mimarı

İş Tanımı
İş gereksinimlerini yorumlayarak teknik ağ çözümleri için temel yapı oluşturmak. Stratejik yöntemler ile iş gereksinimlerin yanı sıra, kaynak bulma ve mali kısıtlamalar tarafından yönetilen teknolojiye yol haritası sağlamak. Teknoloji portföyleri genelinde uyum sağlamak için kurumsal, sunucu ve uygulama mimarları ile iletişim kurulmalıdır.

Ağ çözümleri kapsamı ve yönünde ilerlemeyi sağlayan proje ve program yöneticileri ile arasındaki mimari süreçten sorumludur.

Görev ve Faaliyetleri
 • İş ihtiyaçlarını karşılamak için teknik yönlendirmeler ve temel yapılar sağlamak.
 • Teknik ve iş belgelerini yazmak.
 • Yönetim ve destek ekipleri ile irtibat halinde olmak.
 • Proje kapsam ve maliyeti konularında yardım sağlamak.
 • Takım üyeleri ve iş arkadaşlarına rehberlik etmek ve söz geçirmek. 
 • Sunum/Çözüm oluşturmak. Kurul ve yöneticilere açık bir şekilde anlatmak.
 • Teknik açıdan mükemmel çözümler peşinde olmak için diğer KOBİ’ler ve teknik destek ekipleri ile birlikte çalışmak.
 • İş ihtiyaçlarını ve yönetimini düzenleyip, teknik açıdan mükemmel çözümler için mimari üretmek.

Genel Bir Bakışla Rolü


Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon proje yöneticileri ve müdürlerin yanı sıra BT departmanındaki müşterilerle (iş dünyası temsilcileri) bir iş ve süreç açısından yakından çalışmalıdır. Teknik bir bakış açısıyla, bu pozisyon için diğer mimarlık ve mühendislik personeli gibi ağ mühendislerinden de kaynak sağlanabilir.

Ayrıca çalışma takımları ve/veya SLA (Service Level Agreements – Servis Seviyesi Anlaşmaları) sorumluları ile uyumlu olmalıdır.

Şekil 1. Organizasyonda Ağ Mimarı

Mükemmel Bir Ağ Mimarının Nitelikleri
Bu pozisyonda alınan kararlar için kanıt yükü gerektirmeksizin bir ağ mimarına dürüstçe güvenmek organizasyon için risklidir. Mükemmel bir ağ mimarı, iş açısından paydaşlarıyla belirsiz olmayan ve mantıklı kararları ve yöntemleri savunmalıdır. Diğer bir deyişle, iş lideri ağ mimarisi stratejik konuları hakkında bilgiye sahip mükemmel bir ağ mimarı ile iletişim içerisinde olmalıdır. Her tasarım bileşen ve temel yapısı işletme toplantı şartları açısından mantıklı olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol sahibi personel, üzerinde bazı konularda baskı hissedebilir;
 • Birçok projede karşılıklı olarak çalışabilir ve farklı yönlere çekilebilir.
 • Sonuç olarak başarı veya farklı bir tasarım için kendini sorumlu hissetme.
 • Pek çok teknoloji üzerinde uzman yeteneğe sahip olsalar dahi, gerçek dışı beklentiler.
 • Bir mimarın rolünün gerçek doğasını anlayamaması ve sunulan her problem için çözüm girişiminde bulunmaması.
İşverenler bu rol üzerindeki baskıyı mimar için iletişim yollarını açık olmasını sağlayarak, organizasyon yapısı içinde farklı teknolojiler arasında yeterli uzmanlık sağlayarak, mühendisler için özel çözüm hazırlarken rolü açıkça standartlar ve temel yapılar tanımlamalarını sağlayarak (standartlar ve temel yapılar ile uyumlu) azaltabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder