14 Nisan 2012 Cumartesi

BT Yöneticisi

İş Tanımı
Hizmet sunumu, uygulama geliştirme/teslim ve/veya altyapı sistemleri alanlarında yönetim, idare ve liderlik sağlamak.

Görev ve Faaliyetleri
 • BT sistemlerinin uygulama ve destek dağıtımını düzenler.
 • İşletme gelir, kar marjları ve giderlerini izlemek ve korumak.
 • Servis Seviyesi Anlaşmalarını izlemek ve uyum sağlamak.
 • Bilgi Teknoloji uzmanlarını yönetmek, motive etmek ve öncülük etmek.
 • İş stratejik plan ve teknoloji yol haritaları ile eğitim ve beceri ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek.
 • Müşteri projelerini gerekli sonuçlar, kalite ve müşteri deneyimi ölçütlerini karşılayacak şekilde teslim edilmesini sağlamak.
 • İşletme konularının etkisini değerlendirmek ve çözüm üretmek.
 • Kabul edilebilir kullanım politikalarını sunmak, desteklemek ve teşvik etmek.
 • Eğitim, güvenlik, risk ve uygunluk denetimlerinin kayıtlarını tutmak.
 • Tedarikçiler ve dış kaynak kullanımı sözleşmeleri dahil olmak üzere üçüncü taraf anlaşmaları görüşme ve belirlemek.
 • Üst yönetime rapor sunmak ve öneriler sağlamak.

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
 • İşletme ve proje kaynaklarının planlanması, denetlenmesi ve zamanlanması.
 • Süreç iyileştirme teknikleri ve prensipleri hakkında geniş bilgi.
 • ITIL gibi Değişim Yöntemi temel yapısı konusunda bilgi.
 • PMBOK veya Prince2 gibi Proje Yönetimi yöntemleri hakkında bilgi.
 • Liderlik tecrübesi.
 • Bilgi sistemi ve altyapısı hakkında mükemmel bilgi.
 • Yazılım geliştirme yöntemleri hakkında mükemmel bilgi.

Örgütsel Pozisyon
Genel Müdür raporlamasına göre bu pozisyon, Liderler Kurulu, Değişim Danışma Kurulu gibi kurul üyeliklerinin yanı sıra çok sayıda grup üyelikleri içerir (Teknik Referans Grubu). Ayrıca bu konumdakiler proje teslim, çalışma, büro ve hizmet sunumu ekiplerine yardımcı olurlar.

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojileri, İşletme mezunlarının yanı sıra ITIL sertifikasyonuna sahip İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesinde olabilir.

Temel Yetkinlikler
Hüküm ve Karar Verme
Etkileyici
Stratejik Öngörü
İletişim
Öncü
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir BT Yöneticisinin Nitelikleri
Mükemmel bir yönetici gerektiğinde ve lider çalışan personeli olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol karakter ve saygın liderlerin hakim olacağı yüksek motivasyona sahip bireyler için uygundur. Yöneticilerin yeterli kaynak ve zamanı olmadan çok fazla çaba göstermeleri, bu yükün bir sonucu olarak strese neden olabilir. İşverenler zaman çerçeveleri ve beklentileri bölümün dağıtım kapasitesi ile eş zamanlı kalmasını sağlamak için bölümler kaynak bulma ve zaman kısıtlamaları görünürlüğü sağlamalıdır.

Sistem Yöneticisi / Mühendisi

İş Tanımı
Sistem, satıcı veya teknolojiye özel yönetim, konfigürasyon, tasarım, eğitim ve uzmanlık sağlamak. “Sistem” ağ veya sunucu altyapısı veya yazılım uygulamaları veya hizmetleri içerebilir.

Görev ve Faaliyetleri
 • BT sistemlerine uygun işlemleri sağlamak.
 • Performans ve kullanılabilirlik izlemek.
 • Servis Seviye Anlaşmaları durumuna uyum sağlamak.
 • Performans ve işlevsellik sağlamak için gerekli müşteri sonuçları ve kalite ölçütleri karşılaştırılmak üzere teslim etmek.
 • İşletim sistemlerinin sorunlarını gidermek.
 • Satıcılar, tedarikçiler ve profesyonel hizmet sağlayıcılar ile iletişime geçmek.
 • Durum raporlama ve iyileştirme önerileri sağlamak.

Genel Bakışla Rolü


Beceri, Bilgi & Deneyim
BT sistemleri veya teknolojileri ile deneyim ve bilgi kanıtlanmıştır. İş gereksinimlerine bağlı olarak, aşağıdaki sistemleri veya teknolojileri içerebilir;
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Windows Server yönetimi
 • Active Directory yönetimi
 • Citrix XEN Server
 • Microsoft SBS Server 2008
 • Exchange Server
 • SQL veya MYSQL Server
 • Uzaktan erişim yazılımı
 • VMware sunucu sanallaştırma teknolojileri
 • Backup yazılımı
 • ITIL gibi Değişim Yönetimi framework teknolojisinin anlaşılması
 • Bilgi sistemleri ve altyapı arasındaki karşılıklı dayanışmanın mükemmel bilgisi

Örgütsel Pozisyon
Ekip Lideri Raporuna göre bu pozisyon genellikle işlevsel ekip (günlük olarak bakım faaliyetleri) ya da proje ekibi (belirli bir hedefi teslim) içinde olabilir. Ayrıca Yardım Masası takımları son kullanıcılar, proje yöneticileri ve yöneticiler ile etkileşimde olmalıdır.Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesi gibi bir dereceye sahip olabilir. Satıcı özel sertifikalar da isteyebilir

İlgili sanayi sertifikaları Microsoft MCSE, Cisco CCNA, Comptia A+, Comptia Network+ ve VMWare içerebilir.

Temel Yetkinlikler
Durum Analizi
Müşteriyi Dikkate Almak
Takım Çalışması
Kendini ve/veya Başkalarını Geliştirme
Yönetme Görevleri
Özgün Teknik Bilgi

Mükemmel Bir Sistem Yöneticisinin Nitelikleri
Bilgi Sistemi hakkında üstün teknik bilgi yanı sıra, mükemmel bir sistem yöneticisinin ayrıca değişim yönetimi, risk yönetimi, müşteri iletişimi ve servis seviyesi anlaşması gibi ilgili alanlarda bilgisi olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol, güçlü bir iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip aynı zamanda teknik konularda fikir sahibi bireyler için uygundur. Sistem yöneticileri günlük görevleri tekrarlayıcı ve zorlayıcı olmayan halini aldıktan sonra belirli bir organizasyon öğrenmek için varmışçasına hissetmeye başlayabilirler. İşverenler, iş varyasyonları sağlayarak ilginç çalışma hayatını korumak isteyebilirler. Örneğin; proje çalışması, ekip lideri iş ya da bir değişimci olarak.

Uygulama Geliştiricisi


İş Tanımı
Gereksinim belirleme, tasarım, uygulama, test ve bakım dahil olmak üzere yazılım geliştirme döngüsünün herhangi bir aşaması ile katkıda bulunmak.

Görev ve Faaliyetleri
 • Yazılım ürün tanımı ve özelliklerini geliştirmek  ya da gözden geçirmek.
 • Programlama, test ve tasarım standartları ve özelliklerini geliştirmek veya korumak.
 • Gereksinimleri toplamak.
 • Sistem mimarisine uygun tasarım çözümleri öne sürmek.
 • Kodlama ve Uygulama.
 • Test – İşlevsel kullanıcı kabul testleri de dahil olmak üzere.
 • Sorun giderme ve hata tanımlama.
 • Son Kullanıcı Eğitimi Dokümantasyon ve Teknik Dokümantasyon hazırlamak.


Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
 • Mükemmel analitik becerisi.
 • Yüksek düzeyde teknik tasarımları yorumlama becerisi.
 • İş gereksinimlerinin toplanması veya çeviri.
 • Yazılım geliştirme yöntemleri konusunda orta-uzman derecelerinde bilgiye sahip olmalı.
 • Belirli bir programla veya betik diller konusunda orta-uzman derecelerinde bilgiye sahip olmalı. Örneğin; HTML, CSS, PHP, Javascript, Java, ASP.NET, C#.NET (Microsoft .NET Framework)
 • Güçlü Uygulama Tasarım ve Mimarlık bilgi ve deneyimi.
 • MySQL veya other DBMS (Veritabanı Yönetim Sistemleri), SCADA (İİşletme Kaynak Yönetim Katmanı) deneyimi.

Örgütsel Pozisyon

Bu pozisyon muhtemel Sistem Geliştirme Takım Lider Raporu geliştiricilerinde oluşan bir ekip içinde çalışacaktır. Bununla birlikte kullanıcı gereksinimleri yada sistem geçiş veya eğitim geliştirilmesi için teknik olmayan müşteri ya da iş arkadaşları ile iletişim kurmaları gerekebilir.

Nitelikler & Sertifikalar
Birçok geliştirici kolej veya üniversitede, yazılım programlama dilleri ve yazılım yöntemleri hakkında bilgi edinirler. Bazı dillerde profesyonel sertifikalar belli üreticilere göre değişir. Microsoft, Oracle ve  Sun Microsystems gibi büyük üreticilerin bazı geliştiriciler için sertifika sağlar.

Temel Yetkinlikler
Takım Çalışması
Müşteriyi Dikkate Almak
Müşteri Etkileşimi
Zaman Yönetimi
İletişim
Özgün Teknik Bilgi

Mükemmel Bir Yazılım Geliştiricisinin Nitelikleri
Mükemmel bir yazılım geliştiricisi, geliştirilecek yazılımın doğasını anlamak için müşteri, mimar ya da paydaşlar ile etkin iletişim kurar. Tasarım ve kod net, kısa ve iyi belgelenmiş olup, yazılımın işlevleri güçlü müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu hale getirir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Yazılım geliştirmek için yaratıcı mühendis yeteneklerine ihtiyaç vardır.

Müşteri veya proje yöneticileri ile ilişkileri ve gereksinimleri dikkatle yönetilmediği takdirde uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Gerçekçi olmayan geliştirme beklenti zamanı şeklinde veya fonksiyonelliği hakkında yanlış anlamalar ile ortaya anlaşmazlıklar çıkabilir. İş verenler, yazılım geliştiriciler üzerindeki baskıyı azaltmak için müşteri yönetimi ile destek sağlamak isteyebilirler. İş analistleri de bu rolü yerine getirebilir.


BT Denetçisi


İş Tanımı
Süreç geliştirmeye, uyum sağlamaya, işlemlerin iyileştirilmesine, maliyet ve risk azaltmalarına yönelik bulunan önerilerin denetim bulgularını yürütmek ve raporlamak.

Görev ve Faaliyetleri
 • İşletme denetimi için COSO/COBIT gibi teknikleri uygulamak.
 • Denetim planlama belgeleri, prosedürleri ve sonuç raporları hazırlamak ve gözden geçirmek.
 • Sorunlar, iş akışları, sorumluluklar ve prosedürlerin analiz amacıyla müşteriler ile irtibat kurmak.
 • BT denetim planı geliştirmek ve sunmak.
 • Uygunluk ihlallerinin belirlenmesi ve raporlanması.
 • Gerekirse yardımcı dış denetçilerle iletişim kurmak.
 • Uyumlu olmayan veya yüksek ihlallere ilişkin düzenli takip denetimleri gerçekleştirmek.
 • Bulguları yazmak ve üst yönetime sunmak.
 • Raporun önerilerini uygulamak için departman müdürleri ile işbirliği içinde çalışmak.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim

 • Altyapı, uygulama/web geliştirme ve/veya güvenlik alanlarında çalışma bilgisi.
 • İç denetim kavramları hakkında bilgi. (COSO ve/veya COBIT)
 • Denetim yapma konusunda kendini kanıtlamış.
 • Mükemmel derecede rapor ve iş yazısı yazma becerileri.
 • Altyapı güvenliği kavramları konusunda çalışma bilgisi. (Windows Server 2003 ve 2008, UNIX, VMware, Mainframe,  LANs, WANs, Firewalls, Routers, Sybase, Oracle, SQL ve SharePoint)
 • Karmaşık problemleri açıkça analiz etme ve yorumlama becerisi.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon İç Denetim Müdürüne veya eşdeğer bir kişiye rapor verecek. Zamanın büyük bir çoğunluğu müşteri ile kurulan bağlantılarda veya bulguları belgelendirmekle geçiriliyor.

Nitelikler & Sertifikalar
Aşağıdaki referanslar talep/tercih edilebilir.
 • AICPA tarafından verilen CPA
 • IAA tarafından verilen CIA (Certified Internal Auditor – Sertifikalı İç Denetçi)
 • ACFE tarafından verilen Certified Fraud Examiner (CFE)
 • ISACA tarafından verilen CISA (Certified Information Systems Auditor – Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi)
 • Sertifikalı Hesap Uzmanı
 • Sertifikalı Bilgi Denetçisi (CISA)
 • MIS lisans derecesi MIS (Management Information Systems – Yönetim Bilgi Sistemleri)

Temel Yetkinlikler
Durum Analizi
Planlama ve Organizasyon
Yönetme Görevleri
Kaydetmek & Saklamak
Süreçler ve Prosedürler

Mükemmel Bir BT Denetçisinin Nitelikleri
Mükemmel bir yazılım geliştiricisi, geliştirilecek yazılımın doğasını anlamak için müşteri, mimar ya da paydaşlar ile etkin iletişim kurar. Tasarım ve kod net, kısa ve iyi belgelenmiş olup, yazılımın işlevleri güçlü, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu hale getirir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu pozisyon için ayrıca muhasebe ve/veya güvenlik konularında kapsamlı bilgiye sahip olanlar içinde uygundur.


Veritabanı Yöneticisi


İş Tanımı
İşletme, bakım, kurtarma, güvenlik ve veritabanı yazılımı aynı zamanda depolanan veri bütünlüğünü sağlamak. Şirketin güncel ve tarihsel bilgilerinden sorumludur.

Görev ve Faaliyetleri
 • Gün içerisinde {Oracle, SQL  diğer uygulamalar} için bakım ve destek sağlamak
 • Veritabanı etkinliklerini izleme ve aktif olarak sistem performansını optimize etmek
 • Şema ve veri bütünlüğü sağlamak için veritabanı canlılığını kontrol etmek
 • Veritabanı kopyaları senkronizasyon sağlamak için veritabanı canlılığını kontrol etmek
 • Karmaşık uygulama performans analizi çözmek için diğer altyapı takımlarıyla irtibat kurmak
 • Veritabanı mimarisini geliştirmek ve korumak
 • Veritabanları için uygun işlevsel belgeleri geliştirmek ve korumak

Genel Bir Bakışla Rolü
Örgütsel Pozisyon
BT İşlem Yöneticisi veya Veritabanı Ekip Lideri Raporu, bu pozisyonda çapraz becerilere ihtiyaç duyar veya işletme depolama ve işletim sistemleri SME (Subject Matter Experts) ile zaman zaman irtibat kurmalıdır.


Şekil 1. Organizasyonda Veritabanı Yöneticisi

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Microsoft SQL, Oracle, SAP and MySQL gibi belirli şirketlerin veritabanı ürünleri hakkında orta-uzman derecesinde bilgi sahip olmak
 • Sunucu donanım altyapısı ve işletim sistemleri hakkında orta-uzman derecesinde bilgi sahip olmak. Sunucu donanımı Sun Servers gibi belirli şirket donanımı içerebilir
 • Scripting ve veritabanı sorgu yetenekleri
 • Yedekleme stratejileri bilgisi
 • Kümeler ve yüksek kullanılabilirlik teknolojileri hakkında bilgi
 • RTO (Recovery Time Objective – Kurtarma Zaman Hedefleri) ve RPO (Recovery Point Objective – Kurtarma Noktası Amacı) konularını anlamak
 • Formal değişim yöntemi ve olay yönetim süreçleri (ITIL) hakkında bilgi

Nitelikler & Sertifikalar
Veritabanı Yöneticilerin genellikle belirli veritabanı yazılım programları için sertifikaları düzenleyecek Oracle Certified Associate (OCA) veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) gibi yaygın sertifikalarda vardır.

Bilgisayar Teknisyeni


İş Tanımı
Kişisel bir bilgisayar veya bir sunucuda gerekli bilgisayar donanım bileşenleri ve ilgili çevre birimleri için tamir, yükseltme ve sorunları gidermek.


Görev ve Faaliyetleri
 • PC ve sunucu hatalarının kaynağını belirlemek.
 • Gerektiği gibi hatalı donanım birimini değiştirmek.
 • Yeni donanım ve aygıt sürücülerini yüklemek ve yükseltmek.
 • Anti-virüs yazılımı gibi yaygın uygulamaları yüklemek ve destek sağlamak.
 • Yazıcılar, tarayıcılar, teyp yedekleme cihazları ve modemler gibi çevre birimlerine destek sağlamak.
 • Uygulama sorunlarını gidermek.
 • İstemciler için RAM, Disk Alanı, CPU ve ekran kartı kapasitesi gibi donanım özelliklerini belirlemek.
 • Donanım sağlayıcılar ile iletişim kurmak.
 • İstemci tarafından gerektiği gibi sistem ayarlarını yapılandırmak. (Güvenlik duvarları, yerel kullanıcı izinleri, otomatik güncellemeler)


Beceri, Bilgi & Deneyim
 • PC donanım bileşenleri hakkında gelişmiş bilgi.
  • Kasa ve güç kaynağı
  • Anakart
  • CPU
  • RAM (Hafıza)
  • Video görüntü kartı
  • Sabit disk sürücüleri
  • DVD oynatıcı
  • Monitör
 • İşletim sistemi ve aygıt sürücüleri hakkında bilgi.
 • Yaygın olan anti-virüs ve e-posta uygulamalar bilgisi.
 • IDE ve SATA gibi ilgili donanım standartları hakkında bilgi.
 • Yazıcılar, teyp yedekleme ve tarayıcı gibi çevre birimleri hakkında bilgi.
 • RAID disk teknolojilerine aşinalık.
 • Temel ağ altyapısı konusuna aşinalık.
 • Yedekleme yazılımı ve stratejilerine aşinalık.
 • Modemler, yönlendiriciler ve anahtarlar gibi iletişim ekipman bilgisi.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyonda şirketin büyüklüğüne bağlı olarak bağımsız  veya bir ekip oluşturularak çalıştırılabilir. Son kullanıcılar ile diğer teknik personel ve satıcılar ile sık sık etkileşim halinde olmalıdır. Nitelikler & Sertifikalar
Bilgisayar Donanım Desteği veya buna benzer müfredat içeriğine sahip bir sertifika gibi Meslek Yüksekokulu kursları, Comptia A+ sertifika bu rol için geçerlidir.

Temel Yetkinlikler
Müşteriyi Dikkate Almak
Kendini ve/veya başkalarını Geliştirme
Problemi Çözme
Özgün Teknik Bilgi

Mükemmel Bir Bilgisayar Destek Teknisyenin Nitelikleri
Mükemmel bir bilgisayar teknisyeni gelişmiş sorun giderme yeteneğine sahip olup, bilgisayar donanımı hakkında güncel bilgiye de hakim olmalıdır. Onlar müşteri ilişkileri ile yardımcı olduğundan, gösterdikleri sabır ve tevazu gibi kişisel rol özellikleri de çok önemlidir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Birçok BT uzmanları, ev bilgisayar donanımına ilgi duyarak kariyerleri başlar. Bu nedenle bu rol için kesin bir gidiş yolu olmalı ve onlar başlamadan önce bile rahat oldukları için dolayısıyla insanlar ilgi duyabilirler.

İşveren Alıkoyma
Birçok müşteri teknik değildir ve bir teknisyen için onların bilgisayarlarını almak boşa geçirilmiş zaman olabilir. Ayrıca ”Sen bilgisayarımı aldıktan sonra bu sorun başladı…” gibi müşterilerden ve şikayetlerden kaynaklı güven eksikliği yaşanabilir. İşverenler, müşteriler ve teknisyenler arasındaki karşılıklı saygı ilişkisinin her zaman var olduğunu temin etmelidir.

13 Nisan 2012 Cuma

Sunucu Yöneticisi


İş Tanımı
Yükleme, yapılandırma, destek ve sunucu altyapısı ve sunucu işletim sistemleri korumak.

Görev ve Faaliyetleri
 • Bağımsız sunucuları sanallaştırın ve birleştirin.
 • SLA ve OLA uyumluluğunu kullanabilirlik ve performans açısından sağlamak.
 • Sunucu tabanlı uygulamalar yüklemek.
 • Sunucu günlüklerini ve canlılığını kontrol etmek.
 • Yama seviyeleri, firmware güncellemeleri ve yedekleme gibi bakım işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Bant yönetim erişimi dışında ve fiziksel güvenliği, kontrol erişimini denetlemek.
 • Performans ihlallerini izlemek, araştırmak ve raporlamak.
 • İzleme kapasitesi - disk, RAM ve işlemci.
 • Donanım ve yazılım sorunları tanımlama, giderme, çözmek.
 • Uygulamalar yüklemek veya mevcut uygulamalar yükseltmek için uygulama ekipleri ile işbirliği içinde çalışmak.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • ITIL değişiklik yönetimi konusunda deneyim bilgisi.
 • Wİndows platformu, Linux yönetim ve IBM AIX işletim sistemleri dahil olmak üzere yaygın işletim sistemlerinin bakımı konusunda bilgi.
 • Önemli ek yetenekler: SharePoint, Citrix, WebSphere, VMWare, LAN switching ve Storage Area Networks
 • Kümeleme ve yüksek kullanılabilirlik ortamlarında çalışma bilgisi.
 • Olağanüstü durum kurtarma planlaması konusunda çalışma bilgisi.
 • Yama yönetimi deneyimi. (WSUS ve SCCM)
 • Yedekleme & Type Library Sistemi (Tivoli)
 • Kurumsal Anti-Virüs yazılımı yönetme konusunda deneyim.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon genellikle bir ekip lideri ya da bir operasyon yöneticisine rapor verir. Günlük faaliyetleri yardım masası üzerinden, izleme istasyonları, canlılık alarmları veya proje çalışması vasıtası ile atanabilir.

Nitelikler & Sertifikalar
MCSE 2003 sertifika veya yukarısı tercih edilebilir.

Temel Yetkinlikler
 • Durum Analizi
 • Müşteriyi Dikkate Alma
 • Müşteri Etkileşimi
 • Görevleri Yönetme
 • Problem Çözme
 • Özel Teknik Bilgi

Mükemmel Sunucu Yöneticisinin Nitelikleri
Bir müşterinin bakış açısıyla, sunucular aklın ve görünürlüğün dışında olmalıdır. Onlar sadece kendileri için dikkat çekmeksizin çalışmaları gerekir. Bu nedenle mükemmel bir sunucu yöneticisi sistemlerin bakım ve onarımında önleyici olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu pozisyon, öğrenmek için çokça zorlu teknik bir ortam sağlayan teknik adamlara uygundur.

İşverenler işte tutmayı artırmak amacıyla ilgili alanlarda becerilere göre ekip üyeleri karşıt araştırma isteyebilirler. Örneğin ağlar, depolama ve sanallaştırma ekipleri ile sunucu ekip üyeleri deneyimi sunmak için rotasyon programı.

Güvenlik Yöneticisi

İş Tanımı
Güvenlik rolü kuruluşlar arasındaki sorumlulukları ve standart görevleri açısından sektörde en azından bir kısmı uyumlu olmasını tanımlar. Öncelikle bu rolün tarihsel evrimine göre bir zamanlar güvenlik becerilerine öncelik verildiğinden, daha derin teknik bilgisi olan iş adayları bulunmuştur. Günümüzde bazı roller doğasında daha teknik ve bazı roller ise politika tabanlı olabilir. Birçok durumda iki tür beceride istenebilir, fakat kuruluşlar arasında teknik derece, iş değişikliğine karşıdır.

Teknik Güvenlik
Sunucu ve bilgisayar anti-virüs, e-posta filtreleri, web içeriği filtreleri, yedekleme, güvenlik duvarları, saldırgan tespit/önleme sistemleri, yama yönetimi ve erişim listeleri gibi altyapı bileşenleri için destek, kurulum ve bakım hizmetlerini sağlamak.

Güvenlik Politikası
Güvenlik politikası, strateji, risk değerlendirmeleri, olaylar ve denetimlerde ilgili araştırmayı oluşturmak ve güncellemek.

Görev ve Faaliyetleri
 • Güvenlik araçlarını yapılandırmak, desteklemek ve değerlendirmek.
 • Mimari tasarımları gözden geçirin ve ilgili güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirin.
 • Riskleri azaltman için güvenlik denetimleri yapmak ve öneriler sunmak.
 • Güvenlik standartları ve politikası konularında bilgi ve uygulama.
 • Güvenlik duvarları, İçerik Motorları, Saldırı Algılama veya Engelleme Sistemleri için çözüm tasarlamak, yapılandırmak veya destek sağlamak.
 • Anti-virüs yazılımı yapılandırmak ve destek sağlamak.
 • Yama yönetim sistemleri yapılandırmak ve destek sağlamak.
 • Dosya kurtarma ve iş sürekliliği uygulamaları hakkında bilgi.
 • İşletim sistemleri ve kurumsal yama yönetimi konusunda bilgi.
 • SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, LDAP, KERBEROS, RADIUS ve FTP gibi yaygın protokoller hakkında bilgi.
 • Değişiklik yönetimi uygulamalarını anlamak.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Güvenlik duvarı  konusunda orta-uzman derecede bilgi.
 • IDS/IPS hakkında orta-uzman derecede bilgi.
 • Virüs koruması &  içerik filtreleme konularında orta-uzman derecede bilgi.
 • Güvenlik politikası hakkında orta-uzman derecede bilgi.
 • İş uygulamalarını anlamak.
 • Bilgi yönetimi ve veri sınıflandırma konularını anlamak.
 • Güvenlik olaylarla ilgili araştırma.
 • Güvenlik stratejisi.
 • Risk değerlendirmesi.
 • Politika geliştirme.
 • Denetimler.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon genellikle Sunucu Yöneticileri veya Ağ Yöneticileri gibi teknik uzmanlar veya diğer güvenlik uzmanlarıyla bir takım halinde çalışmalıdır. Bu rol aynı zamanda idari veya stratejik ekipler ile güçlü bir iletişim içermelidir.

Şekil 1. Organizasyonda Güvenlik Yöneticisi

Nitelikler & Sertifikalar
İşletim sistemleri ve BT donanım sertifikaları yararlı olabilir fakat genellikle gerekli değildir. Not: Sertifikaların çeşitliliği iş tanımı üzerindeki açıklanan güvenlik görevlerinin çeşitliliği yansıtıyor.

İlgili sektörler şu sertifikaları içerebilir;
 • SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • CISA (Certified Information Security Auditor)
 • CISM (Certified Information Security Manager)
 • CompTIA Security+
 • RSA/CA (RSA Certified Administrator)
 • CCSA (Check Point Certified Security Administrator)
 • CCSP (Cisco Certified Security Professional)
Temel Yetkinlikler
Yargılama & Karar Verme
Durum Analizi
Özel Teknik Bilgi

Mükemmel Güvenlik Yöneticisinin Nitelikleri
1. Bu roller hemen hemen her zaman bir güven konumdadır, bu nedenle bir etik duygusu yüksek işveren tarafından aranabilir. Bu nedenle işveren tarafında etik duyguları yüksek kişiler aranabilir.

2. En başarılı güvenlik operasyonu bunu etkisiz hale getirdikten sonra araştırmanın yanında bu olayı önleyen, bu rol için önleyici tedbirlerin uygulanması için çalışmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bir süre için güvenlik işleri tabiri caizse ‘Hollwood büyüsü’ derecesindeydi. Ama birçok durumda çalışanların işin gerçeği konusunda fikir edindiklerinde hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu nedenle, işverenler de iş adayları için günlük görevleri gerçekçi bir beklenti var.

Ayrıca güvenlik yöneticileri, diğer teknik mühendislik bölümleri ‘engel’ olarak görür ve dolayısıyla teknoloji toplumundan izole olabilir. İşverenler bölümler arasında görev ve sorumlulukları açıklığa kavuşturup, gruplar arasında iletişimi sağlayarak ekipleri arasında gerginlik önlemek için açık ve sağlıklı kalmasını sağlamalıdır.

12 Nisan 2012 Perşembe

Programlama Uzmanı


İş Tanımı
Kullanıcı isteklerinin değerlendirilmesi ve iş süreçleri ve gereksinimlerinin belirlenmesi gibi geliştirme, kodlama ve uygulamaları test etmekten sorumludur.

Görev ve Faaliyetleri

 • Gereksinimleri toplayın, yazın ve belgelendirin.
 • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre fonksiyon/teknik geliştirin.
 • Yüksek düzeyde ve ayrıntılı tasarım belgeleri üretin.
 • Kod yazma ve değiştirme.
 • UAT (User Acceptance Testing - Kullanıcı Kabul Testleri) dahil olmak üzere test planlarını geliştirmek.
 • Kurulum talimatlarını geliştirmek.
 • Sorunları giriş yapmak, izlemek ve raporlamak.
 • Devam eden desteği, hata düzeltmeleri ve ürün geliştirmeleri sağlamak.


Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • İşletme analiz becerileri; kullanıcı gereksinimlerini toplamak ve fonksiyonel/teknik özellikleri geliştirmek.
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi.
 • Veritabanı şeması geliştirme hakkında bilgi.
 • MySQL, Oracle veya SQL gibi yaygın veritabanları konularında tecrübe.
 • Solid .NET VB.NET, C#, ASP.NET
 • XML/XSD/Style sayfaları hakkında bilgi.
 • Microsoft .NET ortamında deneyim.


Örgütsel Pozisyon
Uygulama geliştirme ekip lideri veya BT Yöneticisine rapor verilir. Bu pozisyonda programlama veya çözümler geliştirilirken müşteri ile bazı temaslar kurmasının yanında bağımsız olarak veya iş arkadaşlarıyla da çalışabilir.

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri Lisans derecesi.

Temel Yetkinlikler
Planlama & Organizasyon
Müşteriyi Dikkate Alma
Problem Çözme
Görevleri Yönetme
Özel Teknik Bilgi
Kendini ve/veya Diğerleri Gelişmek

Mükemmel Programlama Uzmanının Nitelikleri
Müşteri gereksinimleri hatalı-yorumlanmasına bakılmaksızın kodlama ve tasarım kalite beklentilerini karşılamayarak başarısızlığa neden olabilir. Yazılım müşteri beklentilerine uymak ve daha fazlasını için müşterinin amacını anlayarak yardımcı olmanın yanı sıra iş gereksinimlerini anlama becerilerine sahip olmalı.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol harika bir kodlama becerileri gelişmiş ile kişiler arası iletişim becerileri olan zeki mühendisler için uygundur.

Programcıların müşteri gereksinimlerini kapsamlı olarak çıkartılması ve resmi olarak kabul edilmiş bazı güvence sağlaması; daha iyi bir işte tutma biçimselleştirilmesi, süreçler tarafından bu rol için önemleri olabilir.

Ağ Mühendisi

İş Tanımı
Yönlendiriciler ve anahtarlar gibi destek hizmetleri de dahil olmak üzere DNS, DHCP, Firewall, Saldırı önleme sistemleri ve Proxy sunucuları gibi ağ cihazlarının kurulumunu tasarlamak ve uygulamak.

Görev ve Faaliyetleri

 • Ağ konusundaki fiziksel bağlantılar, 2. Katman ve 3. katman topolojilerini tasarlamak ve uygulamak
 • DNS, DHCP, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri ve Proxy Sunucu desteği tasarlamak ve uygulamak.
 • Ağ performansı ölçümlerini analiz etmek.
 • Ağ tasarımlarının Servis Seviyesi Anlaşmaları ile uyumlu olmasını sağlamak.
 • Ağ tasarım standartlarına teşvik etmek ve uygulamak.
 • OSPF, BGP, HSRP, VRRP, Spanning Tree ve Etherchannel gibi teknolojileri tasarlamak ve uygulamak.
 • QOS(Quality of Service - Servis Kalitesi) politikasını tasarlamak ve uygulamak.
 • Ağ donanımını yükseltmek ve değiştirmek.


Genel Bakışla Rolü


Beceri, Bilgi & Deneyim

 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • 3. katman yönlendirme protokollerin (Static, OSPF, BGP) tasarlanması ve uygulanması konusunda kanıtlanmış bilgi ve deneyim.
 • 2. katman yönlendirme protokollerin (802.1q, Spanning Tree, GRE tunnels) tasarlanması ve uygulanması konusunda kanıtlanmış bilgi ve deneyim.
 • Yük paylaşımı ve yüksek kullanılabilirlik sunan protokollerin (HSRP, VRRP, LACP) tasarlanması ve uygulanması konusunda kanıtlanmış bilgi ve deneyim.
 • ITIL gibi Değişiklik Yönetimi temel yapılarının anlaşılması.
 • Prince2 gibi Proje Yönetimi yöntemlerinin anlaşılması.
 • DNS, DHCP, Firewall, IPS ve Proxy Sunucuları gibi ağ hizmetleri hakkında bilgi ve anlaşılması.
 • Satıcılar ve profesyonel hizmetler ile irtibat kurmak.
 • Ağ Performansı ölçümleri hakkında bilgi.
 • Hizmet kalitesi konusunda kanıtlanmış bilgi.
 • MPLS, MBGP ve VRF konularında kanıtlanmış bilgi.
 • Protokol yeniden dağıtım hakkında kanıtlanmış bilgi.
 • Ağ donanım üreticileri ve taşıyıcı mühendisleri ile çalışma deneyimi.


Örgütsel Pozisyon
Normal olarak bir proje üzerinde çalışırken, bu pozisyon genellikle Proje Yöneticisine veya Teknik Takım Liderine rapor verir.

Şekil 1. Organizasyonda Ağ Mühendisi

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesine sahip olabilir. Satıcı özel sertifikasyonları da isteyebilir.

İlgili sektördeki CCNA, CCNP, CCIE, JNCIE sertifikaları kapsayabilir.

Temel Yetkinlikler
Etkileyici
Müşteriyi Dikkate Alma
Takım Çalışması
Kendisini ve/veya Diğerlerini Gelişmekte
Görevleri Yönetme
Özel Teknik Bilgi

Mükemmel Bir Ağ Mühendisinin Nitelikleri
Ağ teknolojileri konusunda mükemmel teknik bilgiye ek olarak, mükemmel bir ağ mühendisi uygulama için kuruluş kısıtlamaları ve görev tanımlamalarını planlama yeteneğine sahip olmalıdır. Bu güvenlik onayı, mimarı onay, değişiklik yönetim gereksinimleri, risk yönetim gereksinimleri ve iş kısıtlamalarını içerir. (Zaman veya Finansal)

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol sorunları çözmekten ve zorlu ortamlarda çözümler sunmaktan keyif alan, teknik açıdan zeki bireyler için uygundur.

Bazen ağ mühendisleri politik veya bürokratik süreç nedeniyle gecikmelere, baskı ve hüsrana maruz kalabiliyor. İşverenler, mühendislerin kendi uzmanlık alanları dışında başka sorunları çözmek için meşgul olmamalarından emin olmalı ve tüm süreç ve destek fonksiyonları (mimari, güvenlik, değişlik yönetimi) çözüm için kolaylaştırıcı yapmalıdır.

Ağ Mimarı

İş Tanımı
İş gereksinimlerini yorumlayarak teknik ağ çözümleri için temel yapı oluşturmak. Stratejik yöntemler ile iş gereksinimlerin yanı sıra, kaynak bulma ve mali kısıtlamalar tarafından yönetilen teknolojiye yol haritası sağlamak. Teknoloji portföyleri genelinde uyum sağlamak için kurumsal, sunucu ve uygulama mimarları ile iletişim kurulmalıdır.

Ağ çözümleri kapsamı ve yönünde ilerlemeyi sağlayan proje ve program yöneticileri ile arasındaki mimari süreçten sorumludur.

Görev ve Faaliyetleri
 • İş ihtiyaçlarını karşılamak için teknik yönlendirmeler ve temel yapılar sağlamak.
 • Teknik ve iş belgelerini yazmak.
 • Yönetim ve destek ekipleri ile irtibat halinde olmak.
 • Proje kapsam ve maliyeti konularında yardım sağlamak.
 • Takım üyeleri ve iş arkadaşlarına rehberlik etmek ve söz geçirmek. 
 • Sunum/Çözüm oluşturmak. Kurul ve yöneticilere açık bir şekilde anlatmak.
 • Teknik açıdan mükemmel çözümler peşinde olmak için diğer KOBİ’ler ve teknik destek ekipleri ile birlikte çalışmak.
 • İş ihtiyaçlarını ve yönetimini düzenleyip, teknik açıdan mükemmel çözümler için mimari üretmek.

Genel Bir Bakışla Rolü


Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon proje yöneticileri ve müdürlerin yanı sıra BT departmanındaki müşterilerle (iş dünyası temsilcileri) bir iş ve süreç açısından yakından çalışmalıdır. Teknik bir bakış açısıyla, bu pozisyon için diğer mimarlık ve mühendislik personeli gibi ağ mühendislerinden de kaynak sağlanabilir.

Ayrıca çalışma takımları ve/veya SLA (Service Level Agreements – Servis Seviyesi Anlaşmaları) sorumluları ile uyumlu olmalıdır.

Şekil 1. Organizasyonda Ağ Mimarı

Mükemmel Bir Ağ Mimarının Nitelikleri
Bu pozisyonda alınan kararlar için kanıt yükü gerektirmeksizin bir ağ mimarına dürüstçe güvenmek organizasyon için risklidir. Mükemmel bir ağ mimarı, iş açısından paydaşlarıyla belirsiz olmayan ve mantıklı kararları ve yöntemleri savunmalıdır. Diğer bir deyişle, iş lideri ağ mimarisi stratejik konuları hakkında bilgiye sahip mükemmel bir ağ mimarı ile iletişim içerisinde olmalıdır. Her tasarım bileşen ve temel yapısı işletme toplantı şartları açısından mantıklı olmalıdır.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol sahibi personel, üzerinde bazı konularda baskı hissedebilir;
 • Birçok projede karşılıklı olarak çalışabilir ve farklı yönlere çekilebilir.
 • Sonuç olarak başarı veya farklı bir tasarım için kendini sorumlu hissetme.
 • Pek çok teknoloji üzerinde uzman yeteneğe sahip olsalar dahi, gerçek dışı beklentiler.
 • Bir mimarın rolünün gerçek doğasını anlayamaması ve sunulan her problem için çözüm girişiminde bulunmaması.
İşverenler bu rol üzerindeki baskıyı mimar için iletişim yollarını açık olmasını sağlayarak, organizasyon yapısı içinde farklı teknolojiler arasında yeterli uzmanlık sağlayarak, mühendisler için özel çözüm hazırlarken rolü açıkça standartlar ve temel yapılar tanımlamalarını sağlayarak (standartlar ve temel yapılar ile uyumlu) azaltabilir.

Ağ Yöneticisi

İş Tanımı
Veri iletişim altyapısına destek sağlamak. Anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları, IPS ve IDS gibi ağ aygıtlarını yapılandırmak ve bu aygıtların sorunlarını gidermek. Ağ ile ilgili sorunları çözmek için satıcılarla, üçüncü şahıs profesyonel hizmetler ve ISP veya taşıyıcılar ile iletişim kurmak.

Ağ cihazları ve onların durumu gibi ağ Servis Seviyesi Anlaşmalarının uygunluğunu saklamak.

Görev ve Faaliyetleri
 • Yönlendirici ve anahtarlama altyapı desteği konusunda uzman
 • Organizasyon için veri ağı (yönlendirme ve anahtarlama) yeteneklerini sağlamak (rip, eigrp, ospf, is-is or bgp için yönlendirme desteği içerebilir. Ayrıca ADSL gibi katman 1 ve 2, ATM, Frame Relay, PPP HDLC, IPSEC içerebilir)
 • Yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları ve IDS / IPS dahil olmak üzere ağ altyapısı için ekleme/taşıma/değiştirme desteği sağlamak.
 • Uygulama etki analizi yapın. Uygulamanın trafik modelleri analiz ve üretim bağlantıları etkisini belirlemek.
 • Ağ üzerinde QOS(Quality of Service – Hizmet Kalitesi) oluşturun ve destek sağlamak.
 • Yönlendirici, anahtar ve firewall kurulumları da dahil olmak üzere ağ donanım kurulumlarını gerçekleştirmek.
 • Hataları düzeltmek için taşıyıcılar ve servis sağlayıcıları ile iletişim kurmak.
 • Gereksinimleri ve iş üzerindeki etkisini belirlemek için iç ve dış iş birimleri ile irtibata geçmek.
 • Garanti talepleri, işletim sistemi hataları ve özellik yükseltmeleri ve yol haritası faaliyetleri için satıcı ile irtibata geçmek.
 • OSI dahil olmak üzere ağ hata düzeltmeleri – Katman 1 - 4 
 • Bakım ve gerekli desteği sağlamak
 • Danışmanlık ve ağ konularında teknik destek sağlamak.

Rol Açıklamaları


Örgütsel Pozisyon
BT İşlem Yöneticisine rapor verilir. Bu pozisyon Yardım Masası ve Masaüstü Destek takımlarına yönelik bir yükseltme noktasıdır. Aynı zamanda bu pozisyon gerektiğinde ağ ile ilgili danışmanlık yapar ve yapılandırmaları ile yardımcı diğer işletimsel gruplar ile yakın bir şekilde çalışacaktır.

Şekil 1. Organizasyonda Ağ Yöneticisi


Beceri, Bilgi & Deneyim
(Popülarite Göstergesi (PI): Araştırılan % kadar iş talep sayısı yetenek, bilgi ya da deneyim gösterir.)
 • (PI=%63) Ağ teknolojileri hakkında özel teknik bilgi (BGP, OSPF, EIGRP, RIP, Spanning Tree, HSRP/VRRP veya  QOS)
 • (PI=%30) Yazılı Sözlü iletişim becerileri
 • (PI=%28) Temel kavramlar bilgisi (TCP/IP, Onaltılık, İkili veya  Alt Ağ İletişim)
 • (PI=%26) İlgili ağ servisleri alanında bilgi veya deneyim (DHCP, DNS, NAT, Uzaktan Erişim)
 • (PI=%25) VPN deneyimi
 • (PI=%17) STP, MPLS, DSL veya Frame Relay gibi 2 katmanlı teknolojiler hakkında bilgi ve deneyim
 • (PI=%6) WAN Hızlandırma bilgi ve yeteneği
 • (PI=%2) Ağ sorunlarını gidermeye yönelik yöntemlerin kanıtlanmış bilgisi

Nitelikler & Sertifikalar
 • (PI=%63) Cisco Nitelikleri: CCNA, CCNP veya CCIE
 • (PI=%2) Juniper JNCIA, JNCIS, JCIP veya JNCIE

Temel Yetkinlikler
Durum Analizi
Müşteriyi Dikkate Almak
Problem Çözme
Yönetme Görevleri
Özgün Teknik Bilgi
Servis Seviyesi Anlaşmaları

Mükemmel Bir Ağ Yöneticisinin Nitelikleri
Ağ neredeyse tüm BT hizmetleri için değişikliklerin ve kesintilerin bir çekirdek bileşeni olduğundan, genellikle yüksek organizasyon etkisine sahiptir. Mükemmel bir ağ yöneticisi, risklerin konu haline gelmeden belirlenmesi ve önleyici tavsiyelerinde bulunulmasının yanı sıra duruma duyarlı bir şekilde sunulmalıdır. Bu sırada kontrol için doğru tip koyarak ve ağ tasarım analizi yapıp ve temel noktaları kabul etmenin yanı sıra kontrol yanıt süreçleri elde edilebilir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol sahibi personel, üzerinde bazı konularda baskı hissedebilir;
 • Devamlı olarak kendini “acil durumu giderme” modunda hissetmek.
 • Ağ cihazlarının sık sık hata vermesi veya düşük performansı dolayısıyla kendisini sorumlu hissetmek.
 • Sorunları çözerken, teknolojinin hakkında yeterince derin bir bilgiye sahip olmadığını ve “onlara karşı gelerek durdurmak” istendiğini hissetmek.
 • WAN kapasitesi deneyimleri performans problemlerinin gerçek dışılığı ve ağ alt yapısının altında incelenmesini gerektiren, kötü tasarlanmış uygulama karşısında çaresiz hissetmek.

İşverenler gerektiğinde uygun eğitim ve yükseltme desteği (satıcılar, taşıyıcılar ya da profesyonel hizmetler) sunarak bu rol üzerindeki baskıyı azaltabilir. Haftanın bir kısmını önleyici destek için tahsis edilmesini sağlamak.

Program Yöneticisi

İş Tanımı
Müşteriler ile plan, kapsam ve rehberlik ile ilgili hizmet anlaşmaları yapmak. Müşteri ile bir proje teslim takımı çalışmaları için yönetim sorumluluğunu üstlenmek.


Görev ve Faaliyetleri
 • Müşteri hedeflenen iş sonuçları teslimi için çalışma programı planlamak, geliştirmek ve yürütmek.
 • Müşteri hizmet anlaşmaları için temel yapılar geliştirmek ve izlemek.
 • İş vakaları, seçenek analizleri ve mali modelleme geliştirmek.
 • Müşteri işletmeleri ve zorluklarını anlamak.
 • Müşteri ile kapsamları ve teslimat akışlarını yönetmek.
 • Müşteri kapsamını genişletmek için fırsatlar belirlemek.
 • Proje teslimi için yönetim sorumluluğu üstlenmek.
 • Proje Kalite Güvencesi uygunluğu sağlamak.
 • Proje kaynak bulma ve müşteri ile kurtarma maliyetini yönetmek.
 • Takımın ilham kaynağı olmak, takımı etkinleştirmek ve motive etmek.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • Müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek konusunda yeteneğe sahip olmak.
 • PMBOK veya Prince2 gibi Proje Yönetimi metodolojileri hakkında kanıtlanmış bilgi.
 • ITIL ve Six Sigma hakkında bilgi.
 • Proje teslim konusunda kanıtlanmış deneyim.
 • Liderlik görevleri tecrübesi.
 • Proje Yönetimi yaşam döngüsü konusunda mükemmel bilgi ve anlama.

Örgütsel Pozisyon
Bu pozisyon BT Yöneticisi, Genel Müdür ve hatta CIO'ya rapor verir. Günlük iletişimde  müşteri veya yöneticiler ile irtibat kurmanın yanı sıra, öncelikle proje yöneticileri portföy için iş teslimi yapmalılar.

Nitelikler & Sertifikalar
PMBOK, PMP ya da Prince2 gibi proje yönetim sertifikaları tercih edilebilir. Ayrıca Bilgi Teknolojileri, İşletme ya da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi tercih edilebilir.

Temel Yetkinlikler
Müşteriyi Dikkate Almak
Etkileyici
Stratejik Öngörü
Planlama & Düzenleme
İletişim
Diğerlerine Liderlik Etme
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir Program Yöneticisinin Nitelikleri
Mükemmel bir program yöneticisi teslim beklentilerini sağlar, müşteri ile dikkatli yönetir ve sağlıklı bir ilişkinin gelecekteki müşteri anlaşmaları için yeni fırsatlar üretmeye devam eder.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol müşterileri ile güçlü, güvene dayalı bir ilişki geliştirebilen zeki yöneticiler için uygundur.

Program yöneticileri ile sık sık müşterinin istek/beklentileri teslim edilebilir bulmasıyla ve proje yöneticilerinin aslında teslim edilebileceklerini söylemesi arasında çatışma bulunabilir. Program yöneticisi her iki taraf ile dengeli bir yaklaşım sağlayarak beklentilerini korumak ve çatışma ve stres azaltmak için yardımcı olmalıdır.

İşletme Yöneticisi


İş Tanımı
Kurumsal ağları ve hizmetleri sürekli destek, bakım, performans ve çalışma süresi için sorumluluk alır.


Görev ve Faaliyetleri
 • Taşıyıcı ve servis sağlayıcılar ile sözleşmeleri yönetmek.
 • İnsan kaynakları ve işletmenin tekrarlayan harcamaları dahil olmak üzere işletme desteği sağlamanın ilişkili maliyetleri ve bütçeleri yönetmek.
 • Servis Seviyesi Anlaşmaları ile belirtilen performans ölçütlerini izlemek ve korumak.
 • İşletme destek personeli izlemek, motive etmek ve yol göstermek.
 • İşletme destek gereksinimleri çizgisinde, eğitim ve beceri gereksinimlerinin belirlemek ve gidermek.
 • Proje teslim sonuçları için net gereksinimleri ve yeni site ve/veya teknolojileri destekleyen ilişkili sınırları sağlayarak aktif olarak katkıda bulunmak.
 • İşletme sorunları etkilerini gidermek.
 • İşletme sorunları için Kategori 1 ve 2 olay raporları üretmek.
 • İşletme konularına ilişkili süreçlere aktif şekilde katkıda bulunmak.
 • Gerektiğinde çalışma kaynaklarını kaydırmak ve çağrı üzerine kadroları yönetmek.

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • İşletme kaynaklarını planlamak, kontrol etmek ve zamanlamak.
 • Süreç iyileştirme teknikleri ve prensipleri konusunda geniş bilgi.
 • ITIL gibi Değişiklik Yönetimi temel yapıları hakkında kanıtlanmış bilgi.
 • Hizmet sözleşmesi görüşmeleri yeteneği.
 • Liderlik görevi deneyimleri.
 • Bilgi sistem ve altyapı konularında mükemmel bilgi.
 • Yazılım geliştirme yöntemleri hakkında mükemmel bilgi.

Örgütsel Pozisyon
BT Direktörü, Genel Müdür veya BT Yöneticisinin rapor verilir. Bu rol teknik destek personelini denetler.

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojisi, İşletme ya da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecelerinin yanı sıra ITIL sertifikasyonuna da sahip olabilir.

Temel Yetkinlikler
Yargılama & Karar Verme
Etkileyici
Stratejik Öngörü
İletişim
Diğerlerine Öncü Olma
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir İşletme Yöneticisinin Nitelikleri
İşletme çalışmaları genellikle destek işinin doğası nedeniyle tepkisel olabilir. Mükemmel bir işletme yöneticisi meydana gelebilecek olayların öncesinde eylem planları ve süreçleri sağlayarak, çalışmaları desteklemek için önleyici bir yaklaşım içerir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol detaylara büyük önem veren insanlar ve sorun çözmede önleyici bir yaklaşım izleyen yöntemsel kişiler için uygundur.

Tüm işletme çalışmaları sürekli ‘acil durumda’ yorucu ve cesaret kırıcı olabilir. Yürütme yönetimi önleyici planlama ve uzun vadeli destek hedef işlemleri yöneticilere yardımcı olmak için çalışabilir. Sessizce bekleyenin her zaman daha fazla sorun ve şikayeti olduğundan dolayı, ne kadar çaba harcadığınız onun için önemsizdir.

BT Proje Yöneticisi

BT proje yöneticisi, stratejilere uyumu sağlamada ve hedeflerini karşılamada yardımcı  büyük organları tanımlama ve yönetiminden sorumludur. Bir proje yönetimi, genellikle yılda ölçülen uzun bir süre boyunca projelerin tesliminde uzmanlaşmış bireyler içerir.


BT Projelerinin Farklı Türleri
BT proje yönetimi rolleri  sistem ve altyapının kurulum ve yükseltmeleri, donanım işlemlerini ve / veya yazılım geliştirme arasında değişmektedir. Her proje bir takım kısıtlamalar taşır ve bu yüzden bazen BT proje yöneticisi böyle yazılım geliştirme veya altyapı yükseltme projeleri gibi tek tip projeler üzerinde uzmanlaşırlar.

BT Proje Yöneticisi Kariyer Yolu 
Büyük görevler ve küçük projeler arasında genellikle gri bir alan vardır. Bazı kuruluşlar bir proje olarak çalışmaları hemen hemen tümüyle sınıflandırmak için ve diğerleri de sadece işin daha büyük ve pahalı organlarındaki projeleri tanımlamak için seçilmiştir. Bu teknik personele, rol içinde doğal geçişler için fırsatlar sunuyor.

Üst Düzey Mühendis ve Danışmanlar geçmiş projeleri ile deneyimleri sayesinde, tarihsel bağlılığa göre proje yönetimi içinde doğal bir kariyer sapması yaşanabilir. ‘Yetkilendirme’ süreci ise bunun en zor kısmıdır.

İşler arasındaki beceri sınıflar halinde benzerlik gösterdiğinden dolayı yönetim rolleri içinde oldukça doğal bir geçiş sağlanabilir.

BT Proje Yöneticisi Piyasa Değeri
Tüm Bilgi Teknolojileri rolleri olduğu gibi, deneyim ve kanıtlanmış bir sicili bireyin piyasa değeri için önemli bir faktördür. Diploma ve sertifikalar proje yönetimi yöntemleri için bir teknik altyapı ve bilgi birikimi oluşturduğu gibi bir uygulama geliştirmek için de yardımcı olur. Bu arz ve talep gibi piyasa güçleri de piyasa değerini etkiler.

Temel Kişisel Özellikler 
Normal bir ilerleme söz konusu iken, teknik kökenli olmayan bütün teknisyenler için geçişler yapılabiliyor. İyi bir PM olmak önemli yetkilendirme becerileri, diplomasi, iletişim becerileri, organizasyon gibi özellikler içerir.

Söz konusu yetenekler eski teknik personel için önemli zorluklar çıkarırken, iletişim konusu deneyimli Proje Yöneticileri için önemli zorluklar olarak öne çıkabiliyor. Bazı iletişimler bir iletişim ekibi bilgi akışını yönetmek için kurulmuş büyük projelerden dolayı çok karmaşıktır.


Dışarıya Servis Hakkında Her Şey
Dönüm noktaları ve dağıtımı proje başarı ölçütüdür. Planlanan proje yöneticileri büyük yatırımlar için genellikle belirli bir aşamanın tamamlanması işaretlemek için dönüm noktaları ve çıktıların belirli bir değerde olmasını sağlar. Proje sponsoru, proje kurulu veya paydaşları programı karşı projenin ilerlemesini izleyen taraflar olabilir.

Proje yönetimi konusunda zamanında teslimi durumun en önemli kısmıdır. Son günlere kadar mücadele çoğunlukla seçilen hedeflere ulaşmak için bireyin algılanan yeteneği dayalı proje bütçesi ve PM için sürekli bir risk yaratır.

BT Genel Müdür

İş Tanımı
Müşteri hizmetleri ve uygulama geliştirme bölümlerinde, BT altyapısı için stratejik vizyon ve yönü belirlemede liderlik sağlar.Görev ve Faaliyetleri
 • BT strateji ve geliştirmelerine yön vermek.
 • BT süreçleri ve iş planları çalışmaları programlarının güçlü bir stratejik uyum sağlamak.
 • Kısa vadeli ve uzun vadeli projeler için iş planlarını ayarlamak, geliştirmek ve sürdürmek.
 • Müşteri hizmetleri ve uygulama dağıtım akışlarını, BT yöneticisi ile altyapıyı yönetmek.
 • BT stratejik yönlendirme konusunda yönetim liderliğini üstlenmek.
 • Denetim ve kayıt tutma uyumunun sorumluluğunu üstlenmek
 • Orta ve uzun vadeli yüksek düzeyde bütçeleme ve planlama katkıda bulunmak.
 • Ekibin ilham kaynağı olmak, etkinleştirmek ve motive etmek..

Genel Bir Bakışla Rolü

Beceri, Bilgi & Deneyim
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
 • Bir yönetici konumunda liderlik deneyimi göstermiş.
 • Anahtar proje teslimi ve  PMBOK, Prince2 ve ITIL gibi yönetim metodolojileri hakkında bilgi.
 • Hizmet sunum ilkeleri hakkında güçlü bilgi ve anlama.
 • Geliştirme ve kurumsal strateji analizi konusunda kanıtlanmış deneyim.
 • Üst yönetim planlama ve bütçeleme ile kanıtlanmış deneyim.
 • Son derece organize ve sonuçları yönlendirebilme.

Örgütsel Pozisyon
CIO veya CEO’ya rapor verilir. Bu pozisyon altyapı hizmetleri, uygulama geliştirme ve müşteri hizmetleri gibi temel BT bölümlerinde, bir kaç BT Yöneticilerini temsilen liderlik yapabilir.

Nitelikler & Sertifikalar
Bilgi Teknolojileri, İşletme ya da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi tercih edilebilir.

Temel Yetkinlikler
İnsanları Yönetme
Risk Değerlendirmesi
Karar Alma
Planlama & Organizasyon
Problem Çözme
Stratejik Düşünme
Finansal Mal Sahibi

Mükemmel Bir Genel Müdür Nitelikleri
Mükemmel bir genel müdür kilit rollerde son derece yetkin ve motive olmuş bireyleri dikkatlice seçen  mükemmel bir uzmandır. Ayrıca genel müdürü birçok açılardan kapsamlı sorunları değerlendirme yeteneğine sahip olması da önemlidir.

İşverenler İçin Pozisyon ve İş Tutma Stratejileri İçin Ortam
Bu rol yüksek motivasyonlu ve yüksek başarı sahibi bireyler için uygundur.

Bazı bireyleri yeni zorluklar için diğer rolleri aramaya motive edebilir. İşverenler, işte tutmayı geliştirmek amacıyla zorluklar ve yeni fikirlerin çeşitli sağlamak için talep edebilirler.